SURT DEL FACEBOOK
ALTRES COSES QUE POTS FER:

SORTIR
MIRAR EL CEL
NO FER RES
LLEGIR
ESCRIURE
MENJAR
JUGAR
PLORAR
...plis